Information om behandling av dina personuppgifter

Haninge kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att handlägga ditt ärende med stöd av dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information finns på Haninges hemsida haninge.se

Du har rätt att få besked om personuppgifter som kommunen behandlar samt rättelse om dina personuppgifter är felaktiga.
För eventuella frågor eller klagomål på personuppgiftshanteringen kan du vända dig till vårt Dataskyddsombud på dataskyddsombud@haninge.se eller Datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se.

Dina personuppgifter sparas i enlighet med Stadsbyggnadsförvaltningens dokumenthanteringsplan.

Vi använder kakor för att tillhandahålla våra e-tjänster. Kakor används endast för att hantera en säker inloggning för användaren.
Genom att använda våra e-tjänster godkänner du användning av kakor.

Logga in med Mobilt BankID

Fyll i ditt personnummer